Anmälan till årsstämma 2019 / Notification for AGM 2019